Kviečiame dalyvauti regioniniame karo dainos konkurse „Eina garsas“

Kviečiame 5–12 klasių moksleivius registruotis dėl dalyvavimo regioniniame karo dainos konkurse „Eina garsas“, kuris vyks lapkričio 6 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Registruotis el. paštu jzdarbai@gmail.com arba telefonu 868658742 (kontaktinis asmuo Jūratė Zailskienė)

Regioninio karo dainos konkurso „Eina garsas“ nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Regioninio karo dainos konkurso „Eina garsas“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą.
 2. Konkurso tikslai:
 1. Konkurso organizatorius – VšĮ „Su pliusu“, LR Krašto apsaugos ministerija.
 2. Konkursas – tai muzikinis 5-12 klasių moksleivių karo dainos konkursas.

-padėti jauniems žmonėms pažinti save, įgyti pasitikėjimo savimi, įprasminti savo buvimą visuomenėje;

-ugdyti moklseivių pilietiškumą,skatinti jaunimo kūrybinius eksperimentus, muzikinę saviraišką, sugebėjimą savarankiškai organizuoti darbą;

-lavinti muzikinius gebėjimus ir kompetencijas;

-ugdyti vaikų ir jaunimo muzikinę ir sceninę kultūrą, lavinti jų muzikinį skonį;

-propaguoti geriausių pasaulio dainų kultūrą;

-skatinti jaunimo atvirumą ir bendradarbiavimą.

II. KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurso dalyviai – 5–12 klasių moksleiviai.
 2. Dalyviai skirstomi į amžiaus grupes ir kategorijas:

Amžiaus grupės:

I – 5-8 klasės;

II – 9-12 klasės.

Kategorijos:

I – solistai;

II – ansambliai (iki 8 moksleivių);

III – kameriniai chorai (iki 20 moksleivių).

III. REIKALAVIMAI DAINOMS

 1. Dainos tekstas gali būti atliekamas tik lietuvių kalba.
 2. Dainos trukmė – ne ilgesnė kaip 5 minutės.
 3. Vienas dalyvis (ar dalyviai) gali atlikti ne daugiau kaip dvi dainas (esant gausiam dalyvių skaičiui – tik vieną).
 4. Dainos gali būti atliekamos įvairiais stiliais ir žanrais (folkloras ir populiarioji muzika bus vertinama atskirai).
 5. Konkurso metu daina turi būti atliekama gyvai arba su fonograma (-), arba akompanuojant pasirinktais muzikos instrumentais. Pritariamasis vokalas gali būti įrašytas fragmentiškai tik solistams, nedubliuojant pagrindinės partijos.
 6. Kūrinio fonograma turi būti pateikiama CD formate.
 7. Dalyviai, kurių daina neatitinka reikalavimų, konkurse nedalyvauja. 

IV. KONKURSO SĄLYGOS

 1. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėse www.supliusu.eu, www.svietimocentras.prienai.lm.lt, dalyvaujančių konkurse mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų elektroninio informavimo priemonėse.
 2. Konkursas vyks 2015 m. lapkričio 6 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (Vytauto g. 35, LT – 59123, Prienai) 

V. DALYVIŲ REGISTRACIJA

 1. Dalyvių registracija vyks iki 2015 m. spalio 16 d. el. paštu jzdarbai@gmail.com arba tel. 868658742
 2. Dalyvio mokesčio nėra.
 3. Kelionės išlaidų dalinis apmokėjimas bus aptartas individualiai, visi konkurso dalyviai ir jų vadovai bus vaišinami kareiviška koše.

VI. KONKURSO VERTINIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS

 1. Dalyvius vertins ekspertų komisija.
 2. Vertinimo kriterijai: dainos tema, vokaliniai gebėjimai, atlikimo technika, sceninė kultūra.
 3. Vertinimo komisija vertina  atlikėjus pagal kiekvieną kriterijų 10-ties balų sistemoje. Kiekvienas komisijos narys gali skirti papildomą balą (10 balų sistemoje) už originalią dainos interpretaciją, ypatingą profesionalumą, originalumą ir kt.
 4. Laimėtojais skelbiami daugiausiai balų surinkę atlikėjai.
 5. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konkurso organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais.
 6. Iš visų dalyvių bus išrinktas vienas ,,Grand Prix” ir I, II bei III vietos nugalėtojai savo amžiaus grupėje ir kategorijoje.
 7. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas.